STM-64, STM64, OC-192   Synchronous Transport Module level 64, 10G  

(2009-02-18)
1. STM-64 (OC-192)SDH의 기본전송단위인 155 Mbps (STM-1)의 64배이고, STM-16의 4배인 10 Gbps 의 전송속도
     를 갖는 SDH/SONET 신호계위


[STM 프레임] 1. STM 프레임구조 2. STM-n 3. STM-1 4. STM-4 5. STM-16 6. STM-64

 
        최근수정     요약목록     참고문헌