STM-4, OC-12   Synchronous Transport Module level 4, 622M  

(2009-02-18)
1. STM-4(OC-12)SDH의 기본전송단위인 155 Mbps (STM-1)의 4배인 622 Mbps 의 전송 속도를 갖는
     SDH/SONET 신호계위


[STM 프레임] 1. STM 프레임구조 2. STM-n 3. STM-1 4. STM-4 5. STM-16 6. STM-64

 
        최근수정     요약목록     참고문헌